Notices
Title Publish Date File Size Download
शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारसम्बन्धी जरुरी सूचना Jun 24, 2019 File not available.
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR THE POST OF Advocacy and Communication Officer Jun 18, 2019 KB
बालसंवेदनशील राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार सम्बन्धी जरुरी सूचना  May 9, 2019 KB
नेपाल पत्रकार महासंघको ६४औं स्थापना दिवसका अवसरमा हुने प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सूचना Mar 21, 2019 File not available.
पत्रकार दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा । Nov 5, 2018 KB
परिपत्र सम्बन्धमा Aug 20, 2018 KB
भ्रमण बारे Aug 15, 2018 KB
फुटवल खेल आयोजना सम्बन्धमा Jul 4, 2018 File not available.
शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कारसम्बन्धी जरुरी सूचना May 30, 2018 KB
बालसंवेदनशील पुरस्कारका लागि दर्खास्त दिने अवधि थप गरीएकाे बारे सूचना May 16, 2018 File not available.