मत गणनाका क्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यहरु ।